Účetnicví

Podvojné účetnictví

V rámci této služby Vám nabízíme externí vedení podvojného účetnictví a zpracování výkazů v prostorách naší společnosti. Dále nabízíme vedení agend dle požadavku klienta, zpracování podkladů souvisejících se sociálním a zdravotním pojištěním, vedení mzdové agendy, zastupování klienta před úřady a zpracování daňových přiznání. V případě potřeby řešení komplikovanějších účetních případů je k dispozici auditor a daňový poradce a tak můžeme garantovat vysokou odbornost a kvalitu námi poskytovaných služeb.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Daňová evidence

Tato služba je určena pro zákazníky, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví.

V jejím rámci provádíme zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených evidencí, zpracování roční závěrky, zpracování daňového přiznání, zpracování podkladů souvisejících se sociálním a zdravotním pojištěním, zastupování klienta před úřady. Dle požadavků klienta dále provádíme zasílání pravidelných přehledů o hospodářském výsledku, provádíme kontrolu úhrad pohledávek a závazků, vyhotovení případných upomínek atd.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Mzdová agenda

Vykonáváme kompletní vedení mzdové agendy. Zajistíme za Vás veškeré zákonné povinnosti související se zpracováním mzdové agendy včetně dalších doplňkových služeb. Zajistíme komplexní činnosti od zpracování mezd, přes vystavení příkazu do banky, až po vyúčtování daně z příjmu. Nabízíme rovněž zastupování klientů na základě plné moci při jednání s úřady.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Zpracování směrnic

Klientům nabízíme službu zpracování vnitropodnikových směrnic. Důraz klademe na jejich maximální přehlednost, funkčnost, jednoduchost a vždy vycházíme ze znalostí konkrétní organizace. V případě již existujících směrnic provádíme i jejich pravidelnou aktualizaci.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

>

Účetní poradenství

Poskytujeme účetní poradenství (případně daňové či jiné např. ekonomické poradenství) v klientem určeném předmětu. V rámci této služby poskytujeme konzultace a stanoviska k dotazům klientů. Nabízíme konzultace i zajištění případných transakcí dle obchodního zákoníku, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev jako např. nepeněžité vklady, přeměny společností tj. rozdělení a odštěpení, změna právní formy, převod jmění na společníka. Tyto jsme schopni realizovat na klíč, případně můžeme poskytnout odbornou podporu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Archivace účetních dokladů

Klientům, kteří nemají prostor pro úschovu účetních záznamů, nebo se nevyznají v archivačních lhůtách, případně jen nechtějí tuto problematiku řešit, nabízíme možnost zajištění povinné archivace účetních dokladů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat